Akredytacje

Energetyka

 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Biotechnologia:

 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Informatyka:

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Elektronika i Telekomunikacja:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Elektrotechnika:

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Mechanika i Budowa Maszyn:

 • Politechnika Łódzka , Wydział Mechaniczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

Inżynieria Materiałowa:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

Architektura i Urbanistyka :

 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

szukacz mapa