Lista aktualnie akredytowanych kierunków

KierunekWydziałUczelniaAkredytacja na okres
Architektura Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika Łódzkaod 2012/2013
do 2017/2018
Wydział ArchitekturyPolitechnika Krakowskaod 2016/2017 do 2021/2022
Wydział ArchitekturyPolitechnika Śląskaod2017/2018 do 2022/2023
Automatyka i RobotykaWydział Mechaniczny Energetyki i LotnictwaPolitechnika Warszawskaod 2016/2017 do 2021/2022
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (I stopień)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuod 2015/2016
do 2017/2018
BiotechnologiaWydział ChemicznyPolitechnika Gdańskaod 2014/2015
do 2019/2020
Wydział ChemicznyPolitechnika Warszawskaod 2016/2017 
do 2021/2022
BudownictwoWydział Inżynierii LądowejPolitechnika Krakowskaod 2015/2016
do 2020/2021
Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaPolitechnika Gdańskaod 2015/2016
do 2020/2021

 

Wydział Budownictwa

Politechnika Śląskaod 2017/2018 do 2022/2023
Wydział Inżynierii Lądowej i GeodezjiWojskowa Akademia Technicznaod 2017/2018 do 2022/2023
EkoenergetykaWydział ElektrycznyPolitechnika Białostockaod 2017/2018 do m2022/2023
Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i AutomatykiPolitechnika Gdańskaod 2014/2015
do 2019/2020
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczyod 2016/2017 
do 2021/2022
Wydział ElektrycznyPolitechnika Białostockaod 2017/2018 do 2022/2023
Elektronika i TelekomunikacjaWydział Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczyod 2014/2015
do 2019/2020
Wydział ElektrycznyPolitechnika Białostockaod 2017/2018 do 2022/2023
EnergetykaWydział Mechaniczny Energetyki i LotnictwaPolitechnika Warszawskaod 2014/2015
do 2019/2020
Fizyka TechnicznaWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuod 2014/2015
do 2017/2018
InformatykaWydział Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechnika Gdańskaod 2014/2015
do 2019/2020
Wydział CybernetykiWojskowa Akademia Technicznaod 2017/2018 do 2022/2023
Wydział Matematyki i Nauk InformacyjnychPolitechnika Warszawskaod 2017/2018 do 2022/2023
Inżynieria MateriałowaWydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 2012/2013
do 2017/2018
Wydział Inżynierii MateriałowejPolitechnika Warszawskaod 2017/2018 do 2022/2023
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i ProcesowejPolitechnika Warszawskaod 2017/2018 do 2022/2023
Industrial and Engineering ChemistryWydział ChemicznyPolitechnika Śląskaod 2017/2018 do 2022/2023
Inżynieria ŚrodowiskaWydział MechanicznyPolitechnika Opolskaod 2016/2017 
do 2021/2022
Lotnictwo i KosmonautykaWydział Mechatroniki i LotncitwaWojskowa Akademia Technicznaod 2016/2017
do 2021/2022
Mechanika i Budowa MaszynWydział MechanicznyPolitechnika Łódzkaod 2013/2014
do 2018/2019
Wydział MechanicznyWojskowa Akademia Technicznaod 2015/2016
do 2019/2020
Wydział MechanicznyPolitechnika Gdańskaod 2015/2016
do 2020/2021

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Politechnika Śląska

od 2017/2018 do 2022/2023
MechatronikaWydział Mechatroniki i LotnictwaWojskowa Akademia Technicznaod 2016/2017 
do 2021/2022
Technologia ChemicznaWydział ChemicznyPolitechnika Warszawskaod 2016/2017 
do 2021/2022
Teleinformatyka

 Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławskaod 2015/2016
do 2020/2021
TransportWydział Inżynierii LądowejPolitechnika Krakowskaod 2015/2016
do 2020/2021
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiWydział Zarządzania i Modelowania KomputerowegoPolitechnika Świętokrzyska

od 2015/2016
do 2020/2021