Dokumenty akredytacyjne

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych zatwierdziła w ramach procedury akredytacyjnej zestaw niezbędnych dokumentów akredytacyjnych.

Jednostka, która chce poddać się procesowi akredytacji powinna zapoznać się z wymaganiami określonymi we właściwych standardach oraz wystąpić do Komisji z wnioskiem o wszczęcie procedury akredytacyjnej oraz uiścić określoną w Zasadach i Trybie Akredytacji, opłatę akredytacyjną.

Wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać w wersji elektronicznej w tej sekcji.