Akredytacje europejskie KAUT

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadaje akre­dyto­wanym kierunkom europejski certyfikat jakości.

Po kilku latach starań Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) uzyskała uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.

Czym jest EUR-ACE® Label? Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE). Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Jakie korzyści daje prawo do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label? Korzyści są spore i to dla wszystkich: dla uczelni i jej jednostek, dla komisji akredytacyjnej, dla pracodawców, ale przede wszystkim – dla studentów.

 

Komisja akredytacyjna zostaje włączona w Europejską sieć inżynierskich organizacji zawodowych, uzyskuje możliwość przeprowadzania akredytacji w innych krajach Europy, a nawet świata, a także potwierdzenie że akredytowany program kształcenia inżynierów jest oparty o efekty kształcenia.

 

Uczelnia uzyskuje dodatkową weryfikację i potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz tego, że kształcenie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe. Jest to także dobra informacja o jakości ukończonych studiów na I stopniu przy kandydowaniu na studia II stopnia oraz o jakości ukończonych studiów na II stopniu przy kandydowaniu na studia doktoranckie.

 

Pracodawcy uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne ze międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów.

No i wreszcie studenci – oni uzyskują zapewnienie, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. W krajach o regulowanych zawodach inżynierskich programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają warunki niezbędne do uzyskania tytułu Registered lub Chartered Engineer (CEng), a FEANI automatycznie zalicza programy posiadające EUR-ACE® Label jako uprawnione do uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing).

Prof. Bohdan Macukow
Przewodniczący KAUT