Czternaste posiedzenie IV kadencji

Gdańsk, 29 październik 2012 r.

Głównym punktem posiedzenie plenarnego Komisji było powołanie zespołu oceniającego dla kierunku Architektura i Urbanistyka.