Czwarte posiedzenie IV kadencji

Będlewo, 23 październik 2009 r.

 

Posiedzenie połączono z obradami Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia. Podczas spotkania dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. PL przedstawił propozycje zmian w raporcie samooceny. Przedstawione zostały cztery wersje raportów samooceny:

1. Raport Samooceny dla pierwszej akredytacji kierunku przy posiadanej akredytacji

2. Raport Samooceny dla pierwszej akredytacji w uczelni

3. Raport Samooceny dla pierwszej akredytacji w wydziale przy akredytacji w innym wydziale

4. Raport Samooceny dla wznowienia akredytacji