Drugie posiedzenie IV kadencji

Bielsko-Biała, 23 kwiecień 2009 r.

Przewodniczący Komisji prof. Bohdan Macukow w imieniu członków KAUT wręczył dyplom prof. Alicji Konczakowskiej za tworzenie oraz długoletnią pracę i przewodniczenie KAUT.

Przedstawiono propozycje do zmian w „Zasadach i trybie postępowania akredytacyjnego”, które będą przedstawione do akceptacji przez Rektorów wyższych Uczelni Technicznych na najbliższym posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Zaproponowano również nowe zasady finansowania Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych przez uczelnie członkowskie.

Ustalono, że należy zmienić dokumentację KAUT min. Raporty Samooceny KAUT, które to dokumenty zostaną przygotowane i przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 19 czerwca br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.