Dwunaste posiedzenie IV kadencji

Bydgoszcz, 27 kwiecień 2012 r.

Dwunaste posiedzenie plenarne Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odbyło się wraz z Konferencją Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jan i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Komisja powołała Zespół Oceniający dla kierunków studiów chemia oraz technologia chemiczna.