Dziesiąte posiedzenie IV kadencji

Warszawa, 28 czerwiec 2011 r.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, ekspert KAUT przedstawił, po konsultacji z prof. M. Drozdowskim (członkiem zespołu oceniającego dla kierunku fizyka techniczna) Raport przygotowany przez Zespół Oceniający na podstawie wizytacji w Politechnice Warszawskiej, Wydział Fizyki w zakresie kierunku fizyka techniczna. Po wysłuchaniu opinii prof. dra hab. inż. Zbigniew Kąkola oraz dyskusji Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat, na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Przewodniczący Zespołu Oceniającego dla kierunku budownictwo, przedstawił Raport po wizytacji w Politechnice Koszalińskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w ramach kierunku budownictwo. Prof. dra hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Ekspert KAUT przedstawiła pismo prof. dr hab. Kazimierza Szymańskiego Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Koszalińskiej.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, Przewodnicząca Zespołu Oceniającego dla kierunku elektronika i telekomunikacja przedstawiła Raport przygotowany na podstawie wizytacji w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Elektroniki prowadzącego kierunek elektrotechnika i telekomunikacja. Po wysłuchaniu eksperta KAUT, prof. dr hab. inż. Bohdana Macukowa oraz po dyskusji Komisja podjęła następującą decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat, na lata akademickie 2010/2011-2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel, przewodniczący Zespołu Oceniającego dla kierunku automatyka i robotyka przedstawił Komisji raport po wizytacji w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Komisja po wysłuchaniu opinii eksperta KAUT prof. dra hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, podjęła decyzję o udzieleniu akredytacji na 5 lat na lata 2010/2011 – 2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, przewodniczący ZO dla kierunku mechanika i budowa maszyn przedstawił Komisji raport po wizytacji w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w zakresie kierunku mechanika i budowa maszyn.

Komisja po wysłuchaniu opinii ekspert KAUT, prof. dra hab. inż. Krzysztof Jóźwik, podjęła decyzję o udzielenie akredytacji na 5 lat na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że kolejne wnioski o akredytację złożyły trzy jednostki:

– architektura i urbanistyka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka

– budownictwo, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka

– inżynieria materiałowa, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

Komisja powołała Zespół Oceniający w zakresie kierunku inżynieria materiałowa.

Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła zmiany w Ujednoliconych standardach jakości kształcenia.