Dziewiąte posiedzenie IV kadencji

Kraków, 6 czerwiec 2011 r.

Została przekazana informację o wprowadzonych zmianach w dokumentacji dotyczącej systemu wymiany MOSTECH, zgodne z uchwałą KRPUT.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przedstawił pismo prof. dr hab. Kazimierza Szymańskiego Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (kierunek inżynieria środowiska) zawierające wyjaśnienia odnośnie wymogów podstawowych standardów akredytacyjnych dla kierunku inżynieria środowiska: II p. 3 w zakresie właściwego wymiaru praktyk studenckich oraz III p. 6 prowadzenia wykładów z przedmiotów: Materiałoznawstwo i Rysunek techniczny i odręczny, w grupach treści podstawowych i kierunkowych, przez osobę, która nie spełnia kryteriów określonych w standardach KAUT. Po dyskusji

Komisja podjęła następującą decyzję przyznaniu akredytacji na 5 lat kierunkowi inżynieria środowiska prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Koszalińskiej na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Komisja ustaliła, że będą przeprowadzane szkolenia dla członków Zespołów Oceniających.

Prof. Bohdan Macukow przedstawił informację na temat bieżącego stanu akredytacji oraz przygotowywanych wizytacji.

Przewodniczący KAUT poinformował zebranych o zawieszeniu członkowstwa w Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Akademii Morskiej w Gdyni od dnia 1 lipca 2011 r.

Ustalono, że kolejne posiedzenie robocze KAUT odbędzie się 28 czerwca 2011 r. w Politechnice Warszawskiej.

Ustalono również, że uroczystość wręczenia certyfikatów KAUT odbędzie się w Gdańsku 19 października 2011 r.