Jedenaste posiedzenie IV kadencji

Gdańsk, 19 październik 2011 r.

Jedenaste posiedzenie plenarne Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odbyło się wraz z uroczystością wręczenia certyfikatów KAUT w Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku.

Komisja wręczyła certyfikaty KAUT ośmiu jednostkom (lista w załączeniu). Na uroczystość przybyli dziekani poszczególnych jednostek, obecny był również dr hab. Zbigniew Marciniak prof. UW Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej

Po części oficjalnej spotkania odbyła się również część robocza posiedzenia KAUT, podczas której Przewodniczący Zespołu Oceniającego dla kierunku fizyka techniczna, przedstawił Raport po wizytacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, w zakresie kierunku fizyka techniczna. Po wysłuchaniu eksperta KAUT, oraz dyskusji Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat czyli na lata akademickie 2011/2012 – 2016.