Ósme posiedzenie IV kadencji

Kraków, 18 marzec 2011 r.

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, przewodniczący Zespołu Oceniającego dla kierunku budownictwo, przedstawił Raport Zespołu Oceniającego sporządzony na podstawie Raportu Samooceny oraz wizytacji w Politechnice Świętokrzyskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w zakresie kierunku budownictwo. Po wysłuchaniu opinii prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego, przedstawionej przez prof. dr hab. inż. Bohdana Macukowa Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat czyli na lata akademickie 2010 / 2011 – 2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, przewodniczący zespołu oceniającego KAUT przedstawił Raport Zespołu Oceniającego po wizytacji w zakresie kierunku inżyniera środowiska na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Po wysłuchaniu opinii członka KAUT prof. dr hab. Henryka Klamy Komisja podjęła decyzje o przyznaniu akredytacji na 5 lat czyli na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przekazał informację o Uchwale KRPUT nr 16/2008/2012 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie MOSTECH.

Powołano Zespół Oceniający dla kierunku fizyka techniczna oraz przewodniczącego Zespołu prof. dr hab. inż. Janusza Pawlikowskiego.

Komisja powołał również Zespół Oceniający dla kierunku informatyka stosowana oraz przewodniczącego tego zespołu, prof. dr hab. inż. Adama Grzecha.

Dr inż. Jarosław Bułka przedstawił zmiany w ujednoliconym wniosku o akredytację.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow przedstawił dokument „Analiza realizacji efektów kształcenia dokonana przez ZO” z propozycją aby każdy z Zespołów Oceniających wypełniała go wraz z raportem po wizytacji. Dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. nadzw. zaproponował aby dokument ten wypełniał oddzielnie każdy z członków Zespołu Oceniającego.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie KAUT odbędzie się w Rzeszowie wraz z Konferencją Prorektorów ds. Kształcenia w dn.: 5 – 7maja 2011 r.