Piąte posiedzenie IV kadencji

Kraków, 20 listopad 2009 r.

Komisja przyjęła nową wersję Raportu Samooceny.

Powołano ekspertów dla kierunku budownictwo, propozycje kandydatur przedstawiła prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska:

Przekazano informację o nowych wnioskach o akredytację: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, kierunek: automatyka i robotyka; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, kierunki: energetyka, transport, inżynieria materiałowa.

Powołano dwa zespoły oceniając dla kierunków: mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.

Członkowie Komisji upoważnili Przewodniczącego do zaproszenia na kolejne posiedzenie Komisji, planowane na 19.marca 2010r. przedstawiciela EUR-ACE prof. Augusti.