Pierwsze posiedzenie IV kadencji

Kraków, 5 marzec 2009 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji było wspólnym posiedzeniem członków trzeciej i czwartej kadencji .

Przewodniczący KRPUT, prof. Antonii Tajduś wraz z Przewodniczącym KAUT, prof. Jerzym Świątkiem i Przewodniczącym Elektem, prof. Bohdanem Macukowem wręczyli Certyfikat KAUT, nadany kierunkowi mechanika i budowa maszyn prowadzonemu przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Certyfikat odebrali Dziekan ww. jednostki dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalczyk.

Przewodniczący KRPUT, Prof. Antoni Tajduś wraz z Przewodniczącym KAUT, prof. Jerzym Świątkiem, wręczyli pisemne podziękowania ustępującym członkom trzeciej kadencji KAUT.

Przewodniczący KAUT przedstawił przybyłym sprawozdanie z działalności trzeciej kadencji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Przewodniczący Elekt, prof. Bohdan Macukow przedstawił plan działalności Komisji w nadchodzącej kadencji.

Zebrani przez aklamację przyjęli wniosek prof. Andrzeja Chojnackiego o nadanie ustępującemu Przewodniczącemu, prof. Jerzemu Świątkowi godności Honorowego Członka KAUT.

KAUT wybrała zastępców przewodniczącego:

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol – Akademia Górniczo-Hutnicza

– dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

W głosowaniu tajnym wybrano również sekretarza KAUT a został nim dr inż. Jarosław Bułka.

Ustalono termin kolejnego posiedzenie KAUT na 24 kwietnia 2009 r. w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej. Członkowie KAUT każdorazowo będą określać lokalizację kolejnych posiedzeń.