Siódme posiedzenie IV kadencji

Łódź, 23 październik 2010 r.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Bonenberg, przewodniczący Zespołu Oceniającego przedstawił krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji zespołu oceniającego w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury w zakresie kierunku architektura i urbanistyka. Następnie po dyskusji oraz postawieniu wniosków przez prof. dr hab. inż. Katarzynę Zabielską-Adamską Eksperta KAUT, Komisja w głosowaniu tajmym podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat na lata akademickie 2010/2011 – 2015/2016.

Komisja w głosowaniu tajnym powołała Zespół Oceniający dla kierunku automatyka i robotyka

Powołano zespoły oceniające dla kierunków elektronika i telekomunikacja oraz mechanika i budowa maszyn.

Sekretarz Komisji zaprezentował zasady korzystania z nowego serwisu www Komisji dla jej członków oraz Ekspertów. Członkom KAUT zostały przekazane loginy oraz hasła.

Przekazano informację systemu wymiany studentów MOSTECH. W semestrze letnim było około 20 zgłoszeń studentów. Największym zainteresowaniem studentów cieszy się Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Warszawska.

Komisja ustaliła, że należy zunifikować wniosek o akredytację w którym jednostka zgłaszająca kierunek do akredytacji obligatoryjnie podaje ekspertów z danego kierunku, przedstawiciela pracodawców, oraz przedstawiciela studentów.

Prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow zaprezentował dwa tematy przybyłym na posiedzenie: Budowa programu studiów na bazie efektów kształcenia oraz Projektowanie programu studiów i przedmiotu na bazie efektów kształcenia. Biuro KAUT zostało zobowiązane do rozesłania prezentacji o wszystkich członków Komisji.