Szóste posiedzenie IV kadencji

Kraków, 19 marzec 2010 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan prof. Giuliani Augusti Przewodniczącego ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) i koordynator EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes).

Sekretarz Komisji przedstawił projekt nowego plakatu promującego system wymiany studentów MOSTECH. Zatwierdzono logo MOSTECH.

Zmodyfikowano dokumentacje w wymianie MOSTECH min. zmieniono formularz zgłoszeniowy gdzie aplikujący student podaje stopień studiów, semestr oraz średnią z ostatnich dwóch semestrów.

Dr inż. Jarosław Bułka omówił zasady finansowania posiedzeń Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (delegacje członków KAUT rozliczane są na uczelniach macierzystych).

Przewodniczący KAUT przedstawił stan zgłoszeń akredytacyjnych gdzie zgłosiły się między innymi kierunki: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, energetyka, transport.

Powołano Zespół Oceniający dla kierunku architektura i urbanistyka prowadzanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Ustalono, że kolejne posiedzenie KAUT odbędzie się w Politechnice Gdańskiej.