Trzynaste posiedzenie IV kadencji

Radom, 29 czerwca 2012 r.

Głównym punktem posiedzenie plenarnego Komisji było przyznanie akredytacji kierunkowi inżynieria materiałowa prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej.

Przewodniczący Zespołu Oceniającego, zrelacjonował przebieg wizytacji w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym w zakresie kierunku inżynieria materiałowa przedstawił Raport sporządzony po wizytacji w ww. jednostce.

Po wysłuchaniu Przewodniczącego ZO oraz Eksperta KAUT, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat na lata akademickie 2011/2012 – 2016/2017.