Drugie posiedzenie II kadencji

Kraków, dnia 23 maja 2003 r.

Komisja przyznała akredytacje na 5 lat następującym jednostkom w zakresie kierunku inżynieria materiałowa:

– Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

-Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

KAUT przyznała również akredytację na 5 lat kierunkowi architektura i urbanistyka prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Ustalono stanowisko KAUT dot. metody naliczania liczby pracowników samodzielnych „do stosunku studenci/pracownicy samodzielni”.

Podjęto decyzję o weryfikacji wcześniej przyjętych standardów akredytacyjnych dla kierunków: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn.

Ustalono, że szkolenie dla Zespołu Oceniającego dla kierunku fizyka techniczna, oraz pozostałych nie przeszkolonych ekspertów, odbędzie się w październiku br.

Przyjęto protokół z posiedzenia KAUT, które odbyło się w Krakowie w dniu 14 kwietnia 2003r.

Ustalono, że kolejne posiedzenia w roku akademickim 2003/2004 będą odbywały się w czwartki i piątki, w drugim tygodniu danego miesiąca. Termin pierwszego spotkania w nowym roku akademickim zostanie ustalony na posiedzeniu Prezydium KAUT w czerwcu 2003 r.