Dziesiąte posiedzenie II kadencji

Kraków, 21 październik 2004 r.

Komisja przyjęła w głosowaniu tajnym przyjęła poprawki w Standardach jakości kształcenia dla kierunku studiów architektura i urbanistyka Komisja przyjęła standardy w głosowaniu tajnym.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat, na lata akademickie 2004/05 – 2009/10 kierunkowi studiów włókiennictwo prowadzonemu na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Komisja przyznała również akredytację na 5 lat na lata akademickie 2004/05 – 2009/10 kierunkowi studiów elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademii Górniczo-Hutniczej.

Po dyskusji KAUT przyjęła tekst Stanowiska KAUT w sprawie standardów nauczania dla studiów I i II stopnia, który został przesłany do MENiS, RGSzW, KRPUT i KA KRASP.

W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KAUT w dniu 8 lipca 2004r.

KAUT ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2004r., będzie ono połączone z obradami Prorektorów ds. Kształcenia w Zakopanem.