Ósme posiedezenie II kadencji

Kraków, 13 maja 2004 r.

Komisja przyznała akredytację na 5 lat następującym jednostkom:

• Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, w zakresie kierunku zarządzanie i marketing.

• Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w zakresie kierunku mechanika i budowa maszyn.

Wszczęto procedurę akredytacyjną dla kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Raport Samooceny przygotowany przez jednostkę wpłynął do Biura KAUT.

Została wszczęta procedura akredytacyjna dla kierunku fizyka techniczna na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej. Powołano Zespół Oceniający dla tego kierunku.

Omówiono propozycje poprawek w standardach akredytacyjnych KAUT wynikających ze zmian wprowadzanych przez MENiS w standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów, które zatwierdzono w głosowaniu jawnym:

o Standardy akredytacyjne kierunek automatyka i robotyka

o Standardy akredytacyjne kierunek elektronika i telekomunikacja.

o Standardy akredytacyjne kierunek elektrotechnika.

o Standardy akredytacyjne kierunek fizyka techniczna.

o Standardy akredytacyjne kierunek geodezja i kartografia.

o Standardy akredytacyjne kierunek informatyka.

o Standardy akredytacyjne kierunek inżynieria materiałowa

o Standardy akredytacyjne kierunek mechanika i budowa maszyn

o Standardy akredytacyjne kierunek nawigacja.

o Standardy akredytacyjne kierunek włókiennictwo.

o Standardy akredytacyjne kierunek zarządzanie i marketing.

Przekazano informację z przebiegu Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, która odbyła się w Politechnice Koszalińskiej.

Omówiono Standardy nauczania 1-go oraz 2-go stopnia przygotowane przez grupę roboczą KAUT.

Przekazano relację z obrad otwartego posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, na którym dyskutowano na temat wprowadzenia standardów studiów I i II stopnia.

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia plenarnego KAUT, które odbyło się w dn. 23 lutego 2004 r. w Krakowie w AGH.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji: 8, 9 lipiec 2004 r. w Krakowie.