Pierwsze posiedzenie II kadencji

Kraków dnia 14 kwietnia 2003r.

Komisja wybrała w głosowaniu tajnym zastępców Przewodniczącej KAUT drugiej kadencji. Na wniosek Przewodniczącej KAUT, wybrano w głosowaniu tajnym sekretarza KAUT.

Komisja przyjęła w głosowaniu tajnym standardy akredytacyjna dla kierunku fizyka techniczna.

Przedstawiła propozycję składu Zespołu Oceniającego dla kierunku fizyka techniczna, który odbędzie wizytację następujących jednostek:

– Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

– Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

– Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej.

W wyniku głosowania tajnego Komisja zatwierdziła Zespół Oceniający.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat kierunkowi studiów mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Wydziale Mechanicznym Energetki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat dla następujących kierunków studiów:

– Architektura i urbanistyka prowadzona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej..

– Informatyka prowadzona na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

KAUT wszczęła procedurę akredytacyjną dla kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektroniki oraz Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Komisja wybrała ponownie przedstawiciela KAUT do Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Został przedstawiony budżet biura KAUT na rok 2003 r., jak również ustalono, że opłata akredytacyjna oraz składka roczna od sygnatariuszy porozumienia zostanie niezmieniona.

Następne posiedzenie KAUT zostało ustalone na 22, 23 maja 2003r.

Protokóły z poprzedniego posiedzenia zostały zatwierdzone przez członków KAUT pierwszej kadencji.