Szesnaste posiedzenie II kadencji

Kraków, dn. 14 kwietnia 2005 r.

Komisja zatwierdziła w głosowaniu tajnym „Standardy jakości kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska”.

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie będzie poświęcone wprowadzeniu poprawek we wszystkich Standardach jakości kształcenia, wynikających z dezaktualizacji określonych wymogów lub ich uogólnieniem.

Ustalono, że następne spotkanie KAUT odbędzie się 9 czerwca br. w Krakowie.