Szóste posiedzenie II kadencji

Kraków, 8 styczeń 2004 r.

Komisja przyznała akredytację na 5 lat kierunkowi studiów mechanika i budowa maszyn prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Komisja przyznała również akredytacje na 5 lat kierunkowi informatyka prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Politechniki Opolskiej.

Omówiono propozycje poprawek w standardach akredytacyjnych KAUT wynikających ze zmian wprowadzanych przez MENiS w standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów.

Omówiono również propozycje poprawek w standardach akredytacyjnych dla kierunku Informatyka, Elektrotechnika oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Przekazano informacje o stanie akredytacji.

Zatwierdzono w głosowaniu jawnym protokół z ostatniego posiedzenia plenarnego KAUT które odbyło się w Krakowie w dn. 11 grudnia 2004 r.