Trzecie posiedzenie II kadencji

Wrocław, 19 wrzesień 2003 r.

Komisja przyznała akredytacje w zakresie kierunku inżynieria materiałowa następującym jednostkom:

– Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny – udzielenie akredytacji na dwa lata.

– Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej – udzielenie akredytacji na pięć lat.

– Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – udzielenie akredytacji na pięć lat.

Komisja dyskutowała nad tekstem Uchwały oraz wzoru Zaświadczenia dla absolwentów.

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń plenarnych KAUT: 13, 14 listopad oraz 11, 12 grudzień 2003 r. w Krakowie.