Trzynaste posiedzenie II kadencji

Kraków, dn. 10 lutego 2005 r.

Komisja w głosowaniu tajnym przyznała akredytacje na pięć lat kierunkowi studiów inżynieria materiałowa prowadzonego na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Akademii Górniczo-Hutniczej, na lata akademickie 2004/05 – 2009/10.

Został przedstawiony projekt tekst Porozumienia MOSTECH oraz wzory wniosków przygotowane w oparciu o program MOSTECH. Tekst Porozumienia MOSTECH został przyjęty przez KAUT w głosowaniu jawnym.

Komisja powołała w głosowaniu tajnym ekspertów do Zespołu Oceniającego dla kierunku studiów inżynieria środowiska.

Komisja ustaliła, że uroczystość rozdania certyfikatów KAUT odbędzie się 21 marca 2005 r. tradycyjnie w Sukiennicach.