Czwarte posiedzenie Komisji V kadencji

Kraków, 11 kwietnia 2014 r.

Komisja przyznała akredytację na pięć lat kierunkowi studiów mechanika i budowa maszyn prowadzonego  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

W związku z nowo złożonymi wnioskami o akredytację jedenastu jednostek KAUT powołała Zespoły Oceniające dla  następujących kierunków studiów:

  • biotechnologia
  • informatyka
  • mechatronika
  • oceanotechnika
  • automatyka i robotyka
  • energetyka
  • mechanika i budowa maszyn
  • elektronika i telekomunikacja