Drugie posiedzenie Komisji V kadencji

Kraków, 21 czerwca 2013 r.

 

 

Przewodniczący Zespołu Oceniającego przedstawił Raport po wizytacji w zakresie kierunku studiów inżynieria materiałowa prowadzonego przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Następnie po dyskusji oraz po postawieniu wniosków przez Eksperta KAUT, Komisja w głosowaniu tajnym podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji na 5 lat, na lata akademickie 2012/13 – 2017/18 kierunkowi studiów inżyniera materiałowa prowadzonego przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Komisja wybrała w głosowaniu tajnym trzeciego wiceprzewodniczącego prof. dra hab. inż. Witolda Biedunkiewicza (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Omówiono stan prac nad przygotowywaniem przez zmian w dokumentacji KAUT w związku z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji.

Ustalono, że kolejne, drugie posiedzenie plenarne KAUT odbędzie się w Politechnice Wrocławskiej, 10 października 2013 r.