Siódme posiedzenie Komisji V kadencji

Siódme posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odbyło się wraz z Konferencją Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich PUT  13-go czerwca 2015 r. w Olsztynie.

Komisja wręczyła Certyfikaty KAUT oraz EUR-ACE następującym Jednostkom:

  1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunek studiów Elektrotechnika,
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja,
  3. Politechnika  Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,kierunek studiów Elektrotechnika,
  4. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek studiów Informatyka,
  5. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek studiów Biotechnologia,
  6. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

Komisja przyznała akredytację na 5 lat na lata 2015 -2020 kierunkowi studiów Energetyka prowadzonego w Politechnice Warszawskiej przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.