Szóste posiedzenie Komisji V kadencji

Szóste posiedzenie Komisji piątej kadencji odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Komisja omówiła przebieg akredytacji w sześciu Jednostkach. Po wysłuchaniu relacji przewodniczących Zespołów Ekspertów oraz dyskusji podjęto następujące decyzje:

  1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunek studiów Elektrotechnika – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015 – 2020,
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015 – 2020,
  3. Politechnika  Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,kierunek studiów Elektrotechnika – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015-2020,
  4. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierunek studiów Informatyka – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015-2020,
  5. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, kierunek studiów Biotechnologia – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015-2020,
  6. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn – przyznanie akredytacji na 5 lat, na lata 2015-2020,

Komisja powołała Zespoły Oceniające dla przygotowywanych do akredytacji kierunków: Transport oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Komisja podjęła uchwałę o zmianie w Standardach i kryteriach akredytacji. W Standardach dla studiów 2. stopnia w Atrybutach podstawowych w grupie IV (Wymagania dotyczące systemu i organizacji studiów) usunięty zostanie punkt 5. (W jednostce organizacyjnej liczba studentów akredytowanego kierunku studiów studiujących na studiach stacjonarnych jest nie mniejsza od liczby studentów studiujących na tym kierunku na studiach niestacjonarnych (nie dotyczy szkół niepublicznych)). Odpowiedniej modyfikacji ulegnie Wzorzec Raportu Zespołu Oceniającego, gdzie w Atrybutach podstawowych w grupie IV (Wymagania dotyczące systemu i organizacji kształcenia) punkt 1. nie będzie obowiązkowy dla studiów 2. stopnia. Podobnie z Raporcie ZO w Atrybutach dodatkowych w grupie II (Atrybuty charakteryzujące treści i programy kształcenia) w punkcie 2. zostanie dopisany tekst „…Nie dotyczy w przypadku gdy spełniony jest warunek z p.1).