Czwarte posiedzenie I kadencji

Kraków, 24 – 24 styczeń 2002 r.

Członkowie Komisji wysłuchali relacji z prac Grup Ekspertów i zapoznali się z propozycjami standardów akredytacyjnych dla kierunków studiów:

– informatyka

– automatyka i robotyka

– elektrotechnika

– automatyka i robotyka

– elektronika i telekomunikacja

– mechanika i budowa maszyn

 

Komisja przyjęła w głosowaniu tajnym poprawki do „Zasad i Trybu Postępowanie Akredytacyjnego”.

Wszczęto postępowanie akredytacyjne dla poniższych kierunków studiów:

– informatyka – 1 jednostka

– automatyka i robotyka – 2 jednostki

– elektrotechnika – 3 jednostki

– elektronika i telekomunikacja – 3 jednostki

– mechanika i budowa maszyn – 3 jednostki