Dziewiąte posiedzenie I kadencji

Kraków, 23 wrzesień 2002 r.

Komisja zatwierdziła w głosowaniu tajnym Standardy akredytacyjne dla kierunku inżynieria materiałowa.

Powołano trzy zespoły oceniające dla kierunku inżynieria materiałowa, do wizytacji w ośmiu zgłoszonych jednostek.

Komisja przyjęła w głosowaniu tajnym Standardy dla kierunku włókiennictwo, powołano również Zespół Oceniający dla tego kierunku.