Ósme posiedzenie I kadencji

Kraków, 15 lipiec 2002 r.

Wszczęto procedurę akredytacyjną dla kierunku zarządzanie i marketing – pięć zgłoszonych jednostek.

Komisja powołała w głosowaniu tajnym Grupę Ekspertów oraz dwie osoby do Fundacji Promocji Kierunków Ekonomicznych.

Przedstawione zostały standardy opracowane przez Grupę Ekspertów dla kierunku nawigacja.

Wybrano Zespół Oceniający dla kierunku automatyk i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn.

Przekazano relację ze szkolenia Zespołów Oceniających dla sześciu kierunków studiów jak również dla członków Grup Ekspertów dla kierunków inżynieria materiałowa, włókiennictwo, nawigacja, geodezja i kartografia.