Szóste posiedzenie I kadencji

Kraków, 18, 19 kwiecień 2002 r.

Komisja przedyskutowała kryterium przyznawania akredytacji na dwa oraz na pięć lat.

Omówiono zasady powoływania Zespołów Oceniających , gdzie zgodnie z Zasadami i Trybem Postępowania Akredytacyjnego Zespół Oceniający składa się z trzech osób.

Komisja powołała Zespół Oceniający dla kierunku informatyka.