Trzecie posiedzenie I kadencji

Wrocław, 8 – 10 listopada 2001 r.