Czwarte posiedzenie III kadencji

Kraków, 20 październik 2006 r.

Prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński przedstawił referat dot. akredytacji studiów doktoranckich.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 stycznia 2007 r. w Krakowie.