Drugie posiedzenie III kadencji

Kraków, 23 czerwiec 2006 r.

Rozpoczęto dyskusję nad projektem opracowania standardów studiów doktoranckich.

Utworzono grupy robocze, których zadaniem będzie opracowanie standardów w następującym zakresie:

• akredytacja studiów doktoranckich:

• akredytacja studiów podyplomowych

• dostosowanie dokumentacji akredytacyjnej KAUT do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

Przekazano informację dotycząca akredytacji kierunku mechanical enginereeng prowadzonego na Uniwersytecie Technicznym w Liberec (Czechy).

Została przekazana informacja o stanie akredytacji.

Przedstawiona została lista studentów zgłoszonych na semestr zimowy roku akademickiego 2006 / 2007 w systemie wymiany studentów MOSTECH.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odbędzie się w dn. 20 października 2006 r. w Krakowie.