Dwunaste posiedzenie III kadencji

Kraków, 20 czerwiec 2008 r.

Komisja przyjęła w głosowaniu tajnym ujednolicony tekst Standardu kształcenia KAUT dla studiów na technicznym kierunku.

KAUT przyznała w głosowaniu tajnym, akredytację na 5 lat kierunkowi mechanika i budowa maszyn prowadzonemu przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej