Dziewiąte posiedzenie III kadencji

Kraków, 19 października 2007 r.

Komisja wybrała w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącego KAUT dr hab. inż. Andrzeja Chaojackiego, prof. nadzw.

Przeprowadzono dyskusję nad nowym projektem akredytacji poprzez instytucję.