Piąte posiedzenie III kadencji

Kraków, dn. 26 styczeń 2007 r.

Przedmiotem obrad na posiedzeniu plenarnym była dyskusja nad przygotowaniem ramowych standardów studiów doktoranckich.