Pierwszwe posiedzenie III kadencji

Kraków, 5 kwiecień 2006 r.

Podczas posiedzenia Komisji wręczono certyfikat KAUT Dziekanowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódzkiej w zakresie kierunku informatyka.

Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji drugiej kadencji.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych w głosowaniu tajnym wybrał dwóch zastępców przewodniczącego KAUT trzeciej kadencji oraz Sekretarza KAUT.

Podjęto dyskusję dotyczącą przyszłych działań Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych trzeciej kadencji.