Szóste posiedenie III kadencji

Kraków, dn. 2 marca 2007 r.

Komisja przyjęła Ramowe Standardy Akredytacji Studiów Doktoranckich.