Trzecie posiedzenie III kadencji

Kraków, 20 październik 2006 r.

Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń KAUT.

Komisja rozpoczęła dyskusję na temat akredytacji studiów doktoranckich.  Kolejnym punktem posiedzenia był dyskusja dotycząca akredytacji studiów podyplomowych.

Ustalono, że należy przygotować dwa spośród trzynastu standardów jakości kształcenia KAUT wraz z propozycjami zmian w celu dostosowania wszystkich standardów do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 1 grudnia 2006 r. w Krakowie.