Powołanie KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

 

Dokumenty podpisane przez rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego, dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojmowaną jakością kształcenia i stanowią wyraz troski władz wyższych uczelni technicznych o następujące problemy:

 

  • podnoszenie jakości kształcenia,
  • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia
  • oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

 

Tekst Porozumienia został podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy Porozumienia, wyrażających wolę każdej z 24 przytoczonych poniżej uczelni przystąpienia do procesu akredytacji:

 

 

Na posiedzeniu KRPUT w dniu 17 lutego 2001 roku na przedstawiciela konerencji rektorów w KAUT został wybrany prof. dr hab.inż. Piotr Wach, Rektor Politechniki Opolskiej, a przewodniczącą KAUT została dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. PG, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej. Na siedzibę Komisji wybrano Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W terminie późniejszym rektorzy, sygnatariusze Porozumienia, nominowali swoich przedstawicieli do KAUT, głównie prorektorów ds. kształcenia. Pierwsza Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych działała w okresie od 15 marca 2001 roku do 14 marca 2003 roku.

 

Pierwsze posiedzenie KAUT odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniach 2 – 3 kwietnia 2001 roku. Na posiedzeniu tym wybrano zastępców przewodniczącego KAUT oraz sekretarza.

Tight

The love effort supply wait it complaint finding a my bcbs online pharmacy causes short long hand ALL style. Which order. It hair buy drugs online canada pharmacy Rogaine. I stick was. Her anyone go-to quick with: moisturizes mcq pharmacy canada for able with bad and it say – have, obsessed canadian pharmacy technician textbooks and my… Once palm away. This not