Skład komisji

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
(Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecin)

prof. dr hab. Henryk Klama
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
(Politechnika Wrocławska)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
(Politechnika Łódzka)

Członkowie honorowi

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
(Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
(Politechnika Wrocławska) 

Członkowie

dr hab. inż. Marta Kosior-Kozberuk, prof nadzw.
(Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. nadzw.
(Wojskowa Akademia Techniczna)

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. nadzw.
(Politechnika Częstochowska)

dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw.
(Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Dariusz Bugajski, prof. nadzw.
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

dr hab. inż. Tomasz Trawiński
(Politechnika Śląska)

dr hab. Artur Maciąg, prof. nadzw.
(Politechnika Świętokrzyska)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański
(Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Zając
(Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
(Politechnika Lubelska)

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny,
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. nadzw.
(Politechnika Opolska)

dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw.
(Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. nadzw.
(Politechnika Rzeszowska)

dr inż. Agnieszka Deja
(Akademia Morska w Szczecinie)

prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz,
(Uniwersytet Zielonogórski)

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie)