Skład czwartej kadencji

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
(Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
(Politechnika Krakowska)

Członkowie honorowi

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
(Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
(Politechnika Wrocławska)

Członkowie

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska
prof. nadzw. PB (Politechnika Białostocka)

dr hab. Henryk Klama
prof. nadzw. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
prof. nadzw. PCz (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
(Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Leszek Morawski
prof. nadzw. AM (Akademia Morska w Gdyni)

dr hab. inż. Cezary Specht
prof. nadzw. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

dr hab. inż. Stanisław Kochowski
prof. nadzw. PŚl (Politechnika Śląska w Gliwicach)

dr hab. inż. Maria Żygadło
prof. nadzw. PŚk (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)

dr hab. inż. Witold Gulbiński
prof. nadzw. PK (Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
(Politechnika Krakowska)

dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
prof. nadzw. PL (Politechnika Lubelska)

dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
prof. nadzw. PŁ (Politechnika Łódzka)

dr hab. inż. Jerzy Jantos
prof. nadzw. PO (Politechnika Opolska)

dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
prof. nadzw. PP (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
(Politechnika Radomska)

prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
(Politechnika Rzeszowska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
(Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz
prof. nadzw. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

dr inż. Przemysław Rajewski
(Akademia Morska w Szczecinie)

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

dr hab. inż. Wielisława Osmańska-Furmanek
prof. nadzw. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
(Akademia Górniczo-Hutnicza)