Skład drugiej kadencji

Na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 25 stycznia 2003 r. na przedstawiciela konferencji rektorów w KAUT na drugą kadencję, czyli na okres od 15 marca 2003 r. do 14 marca 2006r., został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Wach, Rektor Politechniki Opolskiej, a przewodniczącą KAUT została dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. PG, przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w KAUT.

Przewodnicząca

dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

Zastępcy przewodniczącej

prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr hab. inż. Jerzy Świątek
prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Piotr Wach

Członkowie

dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
prof. nadzw. AM – Akademia Morska w Gdyni

dr hab. inż. Mieczysław Machnio
prof. nadzw. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

dr hab. inż. Roman Hejft
prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Jan Kazior
prof. nadzw. PK – Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
prof. nadzw. PL – Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Edward Jezierski
prof. nadzw. PŁ – Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska

dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
prof. nadzw. PP – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. nadzw. PR – Politechnika Radomska

dr hab. inż. Jerzy Potencki
prof. nadzw. PRz – Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Andrzej Brykalski
prof. nadzw. PS – Politechnika Szczecińska

prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk
Politechnika Śląska

dr inż. Barbara Goszczyńska
Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Mirosław Mojski
prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Uniwersytet Zielonogórski

płk dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

dr inż. Andrzej Stefanowski
Akademia Morska w Szczecinie

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie