Druga kadencja

Na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 25 stycznia 2003 r. na przedstawiciela konferencji rektorów w KAUT na drugą kadencję, czyli na okres od 15 marca 2003 r. do 14 marca 2006r., został wybrany prof. dr hab. inż. Piotr Wach, Rektor Politechniki Opolskiej, a przewodniczącą KAUT została dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. PG, przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w KAUT.

 

Przewodnicząca

dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

 

Zastępcy przewodniczącej

prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

 

dr hab. inż. Jerzy Świątek
prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

 

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Piotr Wach

 

Członkowie

dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
prof. nadzw. AM – Akademia Morska w Gdyni

 

dr hab. inż. Mieczysław Machnio
prof. nadzw. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

 

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

 

dr hab. inż. Roman Hejft
prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka

 

prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
Politechnika Częstochowska

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
Politechnika Koszalińska

 

dr hab. inż. Jan Kazior
prof. nadzw. PK – Politechnika Krakowska

 

dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
prof. nadzw. PL – Politechnika Lubelska

 

dr hab. inż. Edward Jezierski
prof. nadzw. PŁ – Politechnika Łódzka

 

dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska

 

dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
prof. nadzw. PP – Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. nadzw. PR – Politechnika Radomska

 

dr hab. inż. Jerzy Potencki
prof. nadzw. PRz – Politechnika Rzeszowska

 

dr hab. inż. Andrzej Brykalski
prof. nadzw. PS – Politechnika Szczecińska

 

prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk
Politechnika Śląska

 

dr inż. Barbara Goszczyńska
Politechnika Świętokrzyska

 

dr hab. inż. Mirosław Mojski
prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Uniwersytet Zielonogórski

 

płk dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

 

dr inż. Andrzej Stefanowski
Akademia Morska w Szczecinie

 

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie