Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow
(Politechnika Warszawska)

Zastępcy przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. Henryk Klama
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz
prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
(Politechnika Krakowska)

Członkowie honorowi

prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska
(Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek
(Politechnika Wrocławska)

Członkowie

dr inż. Grażyna Łaska
(Politechnika Białostocka)

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski
(Wojskowa Akademia Techniczna)

dr hab. inż. Robert Kucęba,
prof. nadzw. (Politechnika Częstochowska)

dr hab. inż. Marek Dzida,
prof nadzw. (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Jerzy Kojkoł,
prof. nadzw. (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski
(Politechnika Śląska w Gliwicach)

dr hab. inż. Małgorzata Suchańska,
prof. nadzw. (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)

dr hab. inż. Danuta Zawadzka,
prof. nadzw. (Politechnika Koszalińska)

prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
(Politechnika Krakowska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk,
(Politechnika Lubelska)

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak,
(Politechnika Łódzka)

prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak,
(Politechnika Opolska)

dr hab. inż. Jacek Goc,
prof. nadzw. (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)

dr hab. inż. Władysław Zielecki
prof. nadzw.(Politechnika Rzeszowska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
(Politechnika Wrocławska)

dr inż. Piotr Treichel
(Akademia Morska w Szczecinie)

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
(Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk,
(Uniwersytet Zielonogórski)

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)