Skład pierwszej kadencji

Przewodnicząca

dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

Zastępcy przewodniczącego

prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski
(Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Jerzy Świątek
prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Piotr Wach

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Franciszek Siemieniako
prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Andrzej Rusek
prof. nadzw. PCz – Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. nadzw. PL – Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Edward Jezierski
prof. nadzw. PŁ – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Antoni Iskra
Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jerzy Potencki
prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Andrzej Brykalski
prof. nadzw. PS – Politechnika Szczecińska

prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński
Politechnika Śląska

dr inż. Barbara Goszczyńska
Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Józef Falkowski
prof. nadzw. PK – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska

dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. nadzw. PR – Politechnika Radomska

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Politechnika Zielonogórska

dr hab. Paweł Miłobędzki
prof. nadzw. WSM – Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

dr inż. Przemysław Rajewski
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
prof. nadzw. ATR – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

płk dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

kmdr dr hab. inż. Andrzej Felski
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

mgr inż. Jarosław Bułka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

W związku ze zmianą władz w uczelniach po zakończeniu kadencji 1999 –2002 z prac w Komisji zrezygnowali: prof. dr hab. inż. W. Zieliński (Politechnika Śląska) i dr hab. inż. J. Kuczmaszewski, prof. nadzw. PL (Politechnika Lubelska).

Rektorzy ww. uczelni nominowali do składu KAUT, jako swoich przedstawicieli, od 1 wrzeœnia 2002 r. odpowiednio:
prof. dr hab. Ryszarda K. Wilka (Politechnika Śląska), dr hab. Andrzeja Wac-Włodarczyka, prof. PL (Politechnika Lubelska).

Po przystąpieniu do Porozumienia nowo utworzonej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Rektor ATH podpisał je w czasie obrad KRPUT w Świnoujściu w dniu 21 czerwca 2002 r.), w skład Komisji został nominowany:
dr hab.inż.Mieczysław Machnio, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna).