Pierwsza kadencja

Przewodnicząca

dr hab. inż. Alicja Konczakowska
prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

 

Zastępcy przewodniczącego

prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski
(Politechnika Warszawska)

 

dr hab. inż. Jerzy Świątek
prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

 

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Piotr Wach

 

Członkowie

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

dr hab. inż. Franciszek Siemieniako
prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka

 

dr hab. inż. Andrzej Rusek
prof. nadzw. PCz – Politechnika Częstochowska

 

dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. nadzw. PL – Politechnika Lubelska

 

dr hab. inż. Edward Jezierski
prof. nadzw. PŁ – Politechnika Łódzka

 

prof. dr hab. inż. Antoni Iskra
Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. Jerzy Potencki
prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

 

dr hab. inż. Andrzej Brykalski
prof. nadzw. PS – Politechnika Szczecińska

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński
Politechnika Śląska

 

dr inż. Barbara Goszczyńska
Politechnika Świętokrzyska

 

dr hab. inż. Józef Falkowski
prof. nadzw. PK – Politechnika Koszalińska

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Politechnika Krakowska

 

dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska

 

dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. nadzw. PR – Politechnika Radomska

 

prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
Politechnika Zielonogórska

 

dr hab. Paweł Miłobędzki
prof. nadzw. WSM – Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

 

dr inż. Przemysław Rajewski
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 

dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
prof. nadzw. ATR – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

 

płk dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

kmdr dr hab. inż. Andrzej Felski
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Sekretarz

mgr inż. Jarosław Bułka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

W związku ze zmianą władz w uczelniach po zakończeniu kadencji 1999 –2002 z prac w Komisji zrezygnowali: prof. dr hab. inż. W. Zieliński (Politechnika Śląska) i dr hab. inż. J. Kuczmaszewski, prof. nadzw. PL (Politechnika Lubelska).

Rektorzy ww. uczelni nominowali do składu KAUT, jako swoich przedstawicieli, od 1 wrzeœnia 2002 r. odpowiednio:
prof. dr hab. Ryszarda K. Wilka (Politechnika Śląska), dr hab. Andrzeja Wac-Włodarczyka, prof. PL (Politechnika Lubelska).

Po przystąpieniu do Porozumienia nowo utworzonej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Rektor ATH podpisał je w czasie obrad KRPUT w Świnoujściu w dniu 21 czerwca 2002 r.), w skład Komisji został nominowany:
dr hab.inż.Mieczysław Machnio, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna).