Skład trzeciej kadencji

Przewodniczący

dr hab. inż. Jerzy Świątek
prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

Zastępcy przewodniczącego

dr hab. inż. Antoni Cieśla
prof. nadzw. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
prof. nadzw. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)

Przedstawiciel KRPUT

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Członkowie

dr hab. inż. Bazyli Krupicz
prof. nadzw. PB – Politechnika Białostocka

dr hab. inż. Henryk Klama
prof. nadzw. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

dr hab. inż. Zdzisław Drzycimski
prof. nadzw. ATR – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
Akademia Morska w Gdyni

kmdr dr hab. inż. Cezary Specht
prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk
Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. inż. Wacław Gierulski
prof. nadzw. PŚk – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

dr hab. inż. Zbigniew Suszyński
prof. nadzw. PK – Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Rafał Palej
prof. nadzw. PK – Politechnika Krakowska

dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
prof. nadzw. PL – Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska
prof. nadzw. PO – Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
Politechnika Radomska

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak
Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz
prof. nadzw. PS – Politechnika Szczecińska

dr inż. Zbigniew Szozda
Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. inż. Mirosław Mojski
prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
prof. nadzw. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

Sekretarz

dr inż. Jarosław Bułka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie