Władze KAUT

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow

(Politechnika Warszawska)

 

Zastępcy przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko

(Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

 

prof. dr hab. Henryk Klama

(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)

 

dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz

prof. nadzw. (ZachodniopomorskiUniwersytet Technologiczny)